Registar ovlaštenih revizora

Smajilbašić Emir


Matični broj registra RKFBiH:
200003680


Licenca:
reg.br. 3030009165
16.02.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 16.02.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVIZIJA DAUTOVIĆ" d.o.o. Gračanica,
ul. Gračaničkih gazija bb, Gračanica


← Registar

© 2018 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7