Registar ovlaštenih revizora

Zajimović Emir


Matični broj registra RKFBiH:
200000330


Licenca:
reg.br. 3090006168
05.02.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 05.02.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7