Registar ovlaštenih revizora

Berberović Teuta


Matični broj registra RKFBiH:
200003630


Licenca:
reg.br. 3090004163
15.01.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 15.01.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7