Registar ovlaštenih revizora

Medarić Aida


Matični broj registra RKFBiH:
200003620


Licenca:
reg.br. 3090002167
15.01.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 15.01.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7