Registar ovlaštenih revizora

Kurbalija Jadranka


Matični broj registra RKFBiH:
200003550


Licenca:
reg.br. 3120037159
04.11.2015.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 04.11.2018.


Firma i adresa revizorskog društva:
"GRANT THORNTON“ d.o.o. Banja Luka
Vase Pelagića 2/IV, Banja Luka


← Registar

© 2018 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7