Registar ovlaštenih revizora

Žigić Lejla


Matični broj registra RKFBiH:
200003580


Licenca:
reg.br. 3090035159
10.11 2015.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 10.11.2018.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2018 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7