Registar ovlaštenih revizora

Džaferović Ramiz


Matični broj registra RKFBiH:
200003560


Licenca:
reg.br. 3090036157
02.11.2015.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 02.11. 2018.


Firma i adresa revizorskog društva:
"DŽAFEROVIĆ" d.o.o. Sarajevo
ul. Branilaca Sarajeva br.5/3, Sarajevo


← Registar

© 2018 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7