Registar ovlaštenih revizora

Hadžić Alija


Matični broj registra RKFBiH:
200003520


Licenca:
reg.br. 3010027153
18.08.2015.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 18.08.2018.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2018 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7