Registar ovlaštenih revizora

Košmić Semira


Matični broj registra RKFBiH:
200003480


Licenca:
reg.br. 3060020157
29.05.2015.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 29.05.2018.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2018 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7