Registar ovlaštenih revizora

Hasidić Mirzeta


Matični broj registra RKFBiH:
200003460


Licenca:
reg.br. 3090018155
04.05.2015.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 04.05.2018.


Firma i adresa revizorskog društva:
„ENAHAR“ d.o.o. Sarajevo,
Azize Šaćirbegović 16, Sarajevo


← Registar

© 2018 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7