Registar ovlaštenih revizora

Ambrinac Alen


Matični broj registra RKFBiH:
200003440


Licenca:
reg.br. 3090016159
17.04.2015.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 17.04.2018.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2018 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7