Registar ovlaštenih revizora

Branković Dražen


Matični broj registra RKFBiH:
200003390


Licenca:
reg.br. 3090018189
28.03.2018.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 28.03.2021.


Firma i adresa revizorskog društva:
"BAKER TILLY RE OPINION" d.o.o. Sarajevo
Grbavička 4, Sarajevo


← Registar

© 2020 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7