Registar ovlaštenih revizora

Imamović Ezita


Matični broj registra RKFBiH:
200003380


Licenca:
reg.br. 3090004155
24.02.2015.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 24.02. 2018.


Firma i adresa revizorskog društva:
"BAKER TILLY RE OPINION" d.o.o. Sarajevo
Grbavička 4, Sarajevo


← Registar

© 2018 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7