Registar ovlaštenih revizora

Hatibović Adis


Matični broj registra RKFBiH:
200003370


Licenca:
reg.br. 3040002150
15.02.2018.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 15.02.2021.


Firma i adresa revizorskog društva:
RE-CONTROLING d.o.o. Zenica, Branislava Nušića br. 7, Zenica


← Registar

© 2020 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7