Registar ovlaštenih revizora

Krajinović Ivana


Matični broj registra RKFBiH:
200001390


Licenca:
reg.br. 3100023146
23.11. 2015.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 23.11. 2018.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2018 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7