Registar ovlaštenih revizora

Tabaković Sanita


Matični broj registra RKFBiH:
200003350


Licenca:
reg.br. 3090001151
05.02.2018.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 05.02.2021.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2018 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7