Registar ovlaštenih revizora

Sokolović Damir


Matični broj registra RKFBiH:
200003330


Licenca:
reg.br. 3090054143
04.12.2017.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 04.12.2020.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7