Registar ovlaštenih revizora

Bahtanović Adnan


Matični broj registra RKFBiH:
200003240


Licenca:
reg.br. 3090047147
16.10.2017.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 16.10.2020.


Firma i adresa revizorskog društva:
"DELOITTE" d.o.o. Sarajevo
Zmaja od Bosne 12c, Sarajevo


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7