Registar ovlaštenih revizora

Marković Ljubica


Matični broj registra RKFBiH:
200003270


Licenca:
reg.br. 3060037144
27.09.2017.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 27.09.2020.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2018 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7