Registar ovlaštenih revizora

Karić Rizah


Matični broj registra RKFBiH:
200003260


Licenca:
reg.br. 3030043149
12.10.2017.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 12.10.2020.


Firma i adresa revizorskog društva:
"ORFIS" d.o.o., Gračanica
ul. Mehmeda Ahmedbegovića bb, Gračanica


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7