Registar ovlaštenih revizora

Sefo Mirna


Matični broj registra RKFBiH:
200003210


Licenca:
reg.br. 3090033147
18.08.2017.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 18.08.2020.


Firma i adresa revizorskog društva:
KPMG B-H" d.o.o. Sarajevo,
ul. Zmaja od Bosne broj 7-7a, Sarajevo


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7