Registar ovlaštenih revizora

Šapina Hrvoje


Matični broj registra RKFBiH:
200000320


Licenca:
reg.br. 3090131107
09.06.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 09.06.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:
"AUDITING" d.o.o. Sarajevo,
Trebevićka br.7, Sarajevo


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7