Registar ovlaštenih revizora

Redžep Nedžad


Matični broj registra RKFBiH:
200003170


Licenca:
reg.br. 3090193107
25.07.2017.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 25.07.2020.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2018 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7