Registar ovlaštenih revizora

Trumić Sabina


Matični broj registra RKFBiH:
200003180


Licenca:
reg.br. 3030028140
11.08.2017.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 11.08.2020.


Firma i adresa revizorskog društva:
-


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7