Registar ovlaštenih revizora

Katana Ismail


Matični broj registra RKFBiH:
200003150


Licenca:
reg.br. 3090027149
26.07.2017.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 26.07.2020.


Firma i adresa revizorskog društva:
"n.CONSULTING" d.o.o. Sarajevo
Branilaca Sarajeva 45, Sarajevo


← Registar

© 2020 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7