Registar ovlaštenih revizora

Hadžimustafić Nusreta


Matični broj registra RKFBiH:
200003140


Licenca:
reg.br. 3090013115
23.05.2017.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 23.05.2020.


Firma i adresa revizorskog društva:
"ARMIN-REV" d.o.o. Sarajevo
ul.Pavla Lukača br. 8a, Sarajevo


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7