Registar ovlaštenih revizora

Madunić Ante


Matični broj registra RKFBiH:
200003090


Licenca:
reg.br. 3100017148
09.05.2017.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 09.05.2020.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7