Registar ovlaštenih revizora

Glibanović Fuad


Matični broj registra RKFBiH:
200003010


Licenca:
reg.br. 3030010148
14.03.2017.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 14.03.2020.


Firma i adresa revizorskog društva:
"AGM 2010" d.o.o. Tuzla
TC Slatina br.9, L 1, Tuzla


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7