Registar ovlaštenih revizora

Dervić Nevzet


Matični broj registra RKFBiH:
200002950


Licenca:
reg.br. 3010003147
25.01.2017.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 25.01.2020.


Firma i adresa revizorskog društva:
„REVIZIJA PROFIT“ d.o.o. Bihać
Bosanskih šehida bb, Bihać


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7