Registar ovlaštenih revizora

Hasečić Sabiha


Matični broj registra RKFBiH:
200002880


Licenca:
reg.br. 3090003173
02.03.2017.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 02.03.2020.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2018 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7