Registar ovlaštenih revizora

Hadžimušović Edis


Matični broj registra RKFBiH:
200002970


Licenca:
reg.br. 3090021126
11.09.2015.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 11.09.2018.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2018 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7