Registar ovlaštenih revizora

Helić Selma


Matični broj registra RKFBiH:
200002630


Licenca:
reg.br. 3030051134
08.11.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 08.11.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:
"ORFIS" d.o.o., Gračanica
ul. Mehmeda Ahmedbegovića bb, Gračanica


← Registar

© 2018 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7