Registar ovlaštenih revizora

Čergić Fuad


Matični broj registra RKFBiH:
200002800


Licenca:
reg.br. 3030465102
08.11.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 08.11.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7