Registar ovlaštenih revizora

Helić Nardin


Matični broj registra RKFBiH:
200002640


Licenca:
reg.br. 3030041135
25.08.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 25.08.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVIZIJA ŠAHBEGOVIĆ" d.o.o. Živinice,
ul. Zlatni ljiljani br.1, Živinice


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7