Registar ovlaštenih revizora

Šaldić Abid


Matični broj registra RKFBiH:
200002690


Licenca:
reg.br. 3030044139
13.09.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 13.09.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2018 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7