Registar ovlaštenih revizora

Kriste Pava


Matični broj registra RKFBiH:
200001550


Licenca:
reg.br. 3070008135
20.05.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 20.05.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7