Registar ovlaštenih revizora

Bilić Nedeljka


Matični broj registra RKFBiH:
200001740


Licenca:
reg.br. 3080048162
29.06.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 29.06.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:
"BDO" d.o.o. Mostar
ul. Zagrebačka br. 3a, Mostar


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7