Registar ovlaštenih revizora

Jašarević Nihad


Matični broj registra RKFBiH:
200001870


Licenca:
reg.br. 3110056169
17.08.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 17.08.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7