Registar ovlaštenih revizora

Šehović Nermina


Matični broj registra RKFBiH:
20000680


Licenca:
reg.br. 3010090169
22.12.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 22.12.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:
D.o.o. "Rew-Est" Cazin,
ul. Braće šehida bb, Cazin


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7