Registar ovlaštenih revizora

Mekić Emira


Matični broj registra RKFBiH:
20000670


Licenca:
reg.br. 3090048145
30.10.2017.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 30.10.2020.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7