Registar ovlaštenih revizora

Karamustafić Munira


Matični broj registra RKFBiH:
200000250


Licenca:
reg.br. 3090241104
27.05.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 27.05.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7