Registar ovlaštenih revizora

Bašić Sabit


Matični broj registra RKFBiH:
20000650


Licenca:
reg.br. 3090033139
22.08.2016..
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 22.08.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7