Registar ovlaštenih revizora

Azinović Željko


Matični broj registra RKFBiH:
20000620


Licenca:
reg.br. 3090084165
22.11.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 22.11.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7