Registar ovlaštenih revizora

Križanović Danica


Matični broj registra RKFBiH:
20000610


Licenca:
reg.br. 3060068164
13.09.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 13.09.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7