Registar ovlaštenih revizora

Kulenović Naja


Matični broj registra RKFBiH:
20000600


Licenca:
reg.br. 3010034134
19.09.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 19.09.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7