Registar ovlaštenih revizora

Bihorac Kimeta


Matični broj registra RKFBiH:
20000580


Licenca:
reg.br. 3090130109
08.08.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 08.08.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7