Registar ovlaštenih revizora

Bajramović Gordana


Matični broj registra RKFBiH:
20000570


Licenca:
reg.br. 3090042130
13.09.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 13.09.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7