Registar ovlaštenih revizora

Bećarević Sabina


Matični broj registra RKFBiH:
20000560


Licenca:
reg.br. 3040066163
26.08.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 26.08.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2019 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7