Registar ovlaštenih revizora

Kukavica Uzeir


Matični broj registra RKFBiH:
200000240


Licenca:
reg.br. 3090030168
27.05.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 27.05.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:
"FERCON" d.o.o.Sarajevo
ul.Trg Barcelone 1, Sarajevo


← Registar

© 2018 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7