Registar ovlaštenih revizora

Šimić Ivanka


Matični broj registra RKFBiH:
20000470


Licenca:
reg.br. 3080265105
14.07.2016.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 14.07.2019.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2018 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7